Brže osmislite bolja predavanja
ravnice, udubljenja i uzvisine. - Reljef je naziv za sve, brežuljci. - Najniže uzvisine su, planine. - Najviše uzvisine su, zavičaja. - U našoj domovini razlikujemo četiri, ili planinski zavičaj. - Nizinski, brežuljkasti, primorski i gorski, 21.3. i traje do 21.6. - Proljeće započinje, 21.6. i traje do 23.9. - Ljeto započinje, 23.9. i traje do 21.12. - Jesen započinje, 21.12. i traje do 21.3. - Zima započinje, ljeto, jesen i zima. - U svim krajevima naše domovine smjenjuju se proljeće,, nekog kraja. - Gospodarstvo su sve djelatnosti, ratarstvom. - Ljudi koji obrađuju zemlju bave se, stočarstvom. - Ljudi koji uzgajaju domaće životinje bave se, povrtlarstvom. - Ljudi koji sade povrće za prodaju bave se, voćarstvom. - Ljudi koji sade voće za prodaju bave se, šumarstvom. - Ljudi koji rade u šumi i sijeku drva bave se, industriji. - Ljudi koji su zaposleni u tvornici rade u, školstvu. - Učitelj radi u , zdravstvu. - Liječnik radi u, trgovini. - Trgovkinja radi u , prometu. - Vozač kamiona radi u , nizine. - U izgledu nizinskoga zavičaja prevladavaju, Dunav, Drava, Sava i Mura. - Rijeke koje teku nizinskim zavičajem su:, Dunav. - Kroz Vukovar protječe, Drava. - Kroz Osijek protječe, Sava. - Kroz Slavonski Brod protječe, topla. - U nizinskom zavičaju ljeta su, hladne. - U nizinskom zavičaju zime su, hrasta i graba. - U nizinskom zavičaju prevladavaju šume, pšenica, ječam, kukuruz i zob. - Žitarice koje se uzgajaju u nizinskome zavičaju su, uljana repica, suncokret i lan. - Industrijsko bilje koje se uzgaja u nizinskome zavičaju je, hidroelektrana. - Na rijeci Drava izgrađena je,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti