Brže osmislite bolja predavanja
U koje se godišnje doba događa bajka? - U ljeto., Od kuda su doletjele vile? - Sa oblaka., Što je Kosjenka napravila da brže jaše? - Uštipnula je vranca za desno uho., Kakvo je bilo vrijeme u Legen - gradu? - Bilo je hladno., Gdje su putovali Kosjenka i Regoč ? - Putovali su kroz zemlju., Koji su jedini od odraslih preživjeli u selu? - Šukunbaka i šukundjed., Tko je zaustavio Zlovodu ? - Zaustavio ju je Regoč., Je li Kosjenka ostala živjeti u selu? - Da., Što je Kosjenka mislila kad se dogodio odron zemlje? - Mislila je da će umrijeti., Gdje je na kraju otišao div Regoč? - Na kraju je otišao u Legen -grad., Čega se Regoč prepao? - Prepao se staračkih lica.,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti