Brže osmislite bolja predavanja
Cywir: Mae Carson yn deall yr Indiaid., Mae Carson yn tynnu ei lifrau Cotiau Glas wrth ymweld â’r Navaho er mwyn osgoi drwgdeimlad., Cred Carson mai symud i Bosque Redondo yw'r unig ddewis sydd gan y Navaho., Mae Carson yn mynd yn wyllt pan fo Dicks yn dosbarthu'r blancedi., Pan mae yn ei gell, mae Carson yn ennyn parch ac edmygedd ei gyd-filwyr., Mae Carson yn cynorthwyo Chico i sicrhau bod y Navaho yn cyrraedd y Bosque yn ddiogel.,

Kit Carson - Sbardun Ymson

autor Nonlewis

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti