Brže osmislite bolja predavanja
1) U ljeto. a) Je li Kosjenka ostala živjeti u selu? b) Što je Kosjenka napravila da brže jaše? c) Od kuda su doletjele vile? d) U koje se godišnje doba događa bajka? 2) Sa oblaka. a) Kakvo je bilo vrijeme u Legen - gradu? b) Čega se Regoč prepao? c) U koje se godišnje doba događa bajka? d) Od kuda su doletjele vile? 3) Uštipnula je vranca za desno uho. a) Gdje je na kraju otišao div Regoč? b) Što je Kosjenka mislila kad se dogodio odron zemlje? c) Koji su jedini od odraslih preživjeli u selu? d) Što je Kosjenka napravila da brže jaše? 4) Bilo je hladno. a) Kakvo je bilo vrijeme u Legen - gradu? b) Koji su jedini od odraslih preživjeli u selu? c) U koje se godišnje doba događa bajka? d) Tko je zaustavio Zlovodu ? 5) Putovali su kroz zemlju. a) Koji su jedini od odraslih preživjeli u selu? b) Gdje su putovali Kosjenka i Regoč ? c) U koje se godišnje doba događa bajka? d) Je li Kosjenka ostala živjeti u selu? 6) Šukunbaka i šukundjed. a) U koje se godišnje doba događa bajka? b) Gdje su putovali Kosjenka i Regoč ? c) Kakvo je bilo vrijeme u Legen - gradu? d) Koji su jedini od odraslih preživjeli u selu? 7) Zaustavio ju je Regoč. a) Je li Kosjenka ostala živjeti u selu? b) Što je Kosjenka napravila da brže jaše? c) Tko je zaustavio Zlovodu ? d) Gdje su putovali Kosjenka i Regoč ? 8) Da. a) Kakvo je bilo vrijeme u Legen - gradu? b) Čega se Regoč prepao? c) Je li Kosjenka ostala živjeti u selu? d) U koje se godišnje doba događa bajka? 9) Mislila je da će umrijeti. a) Koji su jedini od odraslih preživjeli u selu? b) Što je Kosjenka mislila kad se dogodio odron zemlje? c) Čega se Regoč prepao? d) Gdje je na kraju otišao div Regoč? 10) Na kraju je otišao u Legen -grad. a) Gdje je na kraju otišao div Regoč? b) Čega se Regoč prepao? c) Kakvo je bilo vrijeme u Legen - gradu? d) U koje se godišnje doba događa bajka? 11) Prepao se staračkih lica. a) Je li Kosjenka ostala živjeti u selu? b) Što je Kosjenka mislila kad se dogodio odron zemlje? c) Koji su jedini od odraslih preživjeli u selu? d) Čega se Regoč prepao?

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti