1) Zbroj brojeva 20 i 40 umanji za 30. Izaberi točan izraz. a) (20+40)+30=90 b) (20+40)-30=30 c) (20+40)-30=60 2) Ana je 20 godina mlađa od Zdenke koja ima 50 godina. Izaberi točne tvrdnje. a) Ana ima više od 50 godina. b) Ana ima više od 20 godina. c) Zdenka je 20 godina starija od Ane. d) Ana ima 30 godina. e) Zdenka nema 40 godina. 3) Našiljila sam 30 bojica. Sada moram zašiljiti još 40 bojica. Ostat će mi još 20 nezašiljenih bojica. Izaberi točne tvrdnje. a) Imat ću više zašiljenih nego nezašiljenih bojica. b) Ukupno imam 100 bojica. c) Ukupno imam više od 80, a manje od 100 bojica. d) Ukupan broj bojica je veći od broja zašiljenih bojica. e) Imam ukupno 90 bojica. 4) Koja tri predmeta možeš kupiti za 90 kn? (Sav novac moraš potrošiti.:) a) Lutku, autić i loptu. b) Autić, loptu i medu. c) Pernicu, loptu i medu. d) Knjigu, autić i loptu. e) Autić i knjigu. 5) Tri staklenke kiselih krastavaca koštaju 30 kn. Izaberi točne tvrdnje. a) Šest staklenki kiselih krastavaca koštaju 60 kn. b) Dvije staklenki kiselih krastavaca koštaju 20 kn. c) Pet staklenki kiselih krastavaca koštaju 55 kn. d) Devet staklenki kiselih krastavaca koštaju 100 kn.. e) Osam staklenki kiselih paprika koštaju 80 kn. 6) Ako je prvi pribrojnik 50, a zbroj je 50, drugi pribrojnik je a) 50 b) 100 c) 0 d) 55 e) 60 7) Umanjenik je 100, a umanjitelj je za 20 manji. Kolika je razlika? a) 80 b) 20 c) 0 d) 100 e) 60 8) 30+40-10+20-50= a) 10 b) 20 c) 30 d) 40 e) 50 9) 30+x=90  Označi točne tvrdnje. a) x > 30 b) x > 90 c) x < 90 d) x=60 e) x=30 f) x=90 10) 70-x=0 Označi točne tvrdnje. a) x=0 b) x>70 c) x<70 d) x=70 e) x<100 f) x>50

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?