1) 800-200 a) 100 b) 600 c) 500 d) 300 e) 800 f) 1000 2) 300+300 a) 700 b) 200 c) 500 d) 600 e) 1000 f) 800 3) 100+100 a) 200 b) 300 c) 400 d) 500 e) 600 f) 700 4) 500-300 a) 700 b) 400 c) 100 d) 300 e) 200 f) 500 5) 500+500 a) 800 b) 500 c) 1000 d) 400 e) 600 f) 200

matematika zbrajanje i oduzimanje stotica do 1000 3.razred

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?