Brže osmislite bolja predavanja
Correct: Tolerancija je uvažavanje različitosti, Milanski edikt je simbol verske tolerancije, Deklaracija o pravima čoveka i građanina je označila granice ljudske slobode, Martin Luter King je bio borac za prava crnaca u Americi, Mahatma Gandi je bio borac za prava Indusa kroz nenasilni otpor, Incorrect: Tolerancija je trpljenje, Rasizam je poštovanje svih ljudi bez obzira na boju kože, Aparthejd je rasno prihvatanje crne rase, Martin Luter je bio borac protiv aparthejda, Neokolonijalizam podstiče razvoj ljudskih prava,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti