Brže osmislite bolja predavanja
1) Veznici, usklici i čestice su: a) Promjenjive riječi b) Nepromjenjive riječi 2) Riječi: a, ali, i, pa, te su: a) prilozi b) prijedlozi c) čestice d) veznici e) usklici 3) Riječi koje povezuju riječi i rečenice nazivaju se: a) prijedlozi b) prilozi c) veznici d) usklici e) čestice 4) Riječi kojima izražavamo osjećaje, raspoloženje, dozivanje ili oponašamo zvukove nazivamo: a) čestice b) veznici c) prijedlozi d) prilozi e) usklici 5) Veznici su riječi koje povezuju: a) riječi i rečenice b) imenice i glagole c) pridjeve i glagole 6) Izbaci uljeza: zar, li, ne, oh, neka. a) zar b) li c) ne d) oh e) neka 7) U standardnom jeziku pitanja ne oblikujemo pomoću da li. a) točno b) netočno 8) Prilog ovdje je: a) vremenski prilog b) mjesni prilog c) načinski prilog 9) Prilog jučer je: a) vremenski prilog b) mjesni prilog c) načinski prilog 10) Prilog polako je: a) vremenski prilog b) mjesni prilog c) načinski prilog

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti