Brže osmislite bolja predavanja
promjenjive - Riječi koje mijenjaju svoj oblik, ali ne i značenje, deset - Ukupno je vrsta riječi u hrvatskome jeziku?, spojnica - Nastavak se od osnove odvaja tim pravopisnim znakom!, prilozi - Izriču vrijeme, mjesto, način i druge okolnosti glagolske radnje, mjesni - Osnovne su vrste priloga vremenski, načinski i ?, Kuda - _________ trčiš? Ovuda. , imenice - Prilozi najčešće stoje uz glagole, a pridjevi uz ?, prijedlozi - Izriču odnos između bića, stvari i pojava. , glagola - Prijedlozi stoje ispred imenica i zamjenica, a prilozi ispred ?, sredstvo - Prijedlog s ne upotrebljava se uz _________?, veznici - Povezuju dvije riječi, dva skupa riječi ili dvije rečenice, zarez - Ispred veznika a, ali, no, nego, već piše se ____?, usklici - Riječi koje izriču doziv i različite osjećaje ili oponašaju zvukove, uskličnik - Kad je usklik samostalna rečenica, iza njega se piše _____?, čestice - Riječi koje služe za oblikovanje pitanja, nijekanje, potvrđivanje i izricanje stajališta. , ne - Niječnica ____piše se nesastavljeno s glagolom. ,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti