56 - Uvećaj 50 za 6., 70 - Umanji 78 za 8., 80 - Broj za 6 manji od 86., 59 - Broj za 9 veći od 50., 68 - Zbroj brojeva 60 i 8., 60 - Razlika brojeva 68 i 8., 50 - Koliki je drugi pribrojnik ako je prvi pribrojnik 4, a zbroj 54?, 21 - Koliki je umanjenik ako je umanjitelj 1, a razlika 20?, 9 - Koliki je umanjitelj ako je razlika 70, a umanjenik 79?,

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?