1) KAMENA CRKVA: a) SUZE GOSPODNJE b) USKRSNUĆE GOSPODNJE c) KRŠTENJE GOSPODNJE 2) MOZAIK PET KRUHOVA I DVIJE RIBE U CRKVI U TABGI JE NA: a) VELIKOM MORU b) GALILEJSKOM MORU c) SLANOM MORU 3) NA MASLINSKOJ JE GORI VRT: a) MISIRSKI b) EDENSKI c) GETSEMANSKI 4) NA SLICI JE: a) VODA JORDANA b) ČETIRI RIJEKE EDENA c) JAKOVLJEV ZDENAC 5) DREVNA BAZILIKA: a) IZNAD ŠTALICE ISUSOVA ROĐENJA b) NA KALVARIJI c) NAD MARIJINOM KUĆOM U NAZARETU 6) DVORANA: a) POSLJEDNJE VEČERE b) SVADBE U KANI c) PRIKAZANJA U HRAMU 7) KRIŽ NA: a) BRDU KALVARIJI b) BRDU NEBO c) BRDU UZNESENJA 8) SAMOSTAN SVETE KATARINE (SINAJ) MJESTO JE: a) DESET ZAPOVIJEDI b) MANE U PUSTINJI c) GORUĆEG GRMA 9) CRKVA S NATPISIMA NA ULAZU (I NA HRVATSKOM JEZIKU) CRKVA JE: a) GOSPODNJE MOLITVE b) ZAVJETNIH DAROVA c) STAROZAVJETNIH PROROKA 10) SREBRENA ZVIJEZDA OZNAČAVA MJESTO GOSPODINOVA: a) UZAŠAŠĆA b) RASPEĆE c) ROĐENJA 11) NA SLICI SU VODE: a) RIJEKE JORDAN b) RIBNJAKA SILOAM c) GALILEJSKOG JEZERA 12) CRKVA U OBLIKU ŠATORA JE: a) NA BRDU TABOR b) PORED BETLEHEMA c) NA BRDU MORIJI 13) U ISUSOVO VRIJEME OVDJE STAJAŠE MONUMENTALNI: a) SALOMONOV HRAM b) SEMIRAMIDIN VRT c) PALAČA KRALJICE OD SABE 14) STOLJEĆIMA SE POMNO ČUVA: a) OBRUB JAKOVLJEVA ZDENCA b) POSUDA IZ KANE c) KAMEN ILIJINA ŽRTVENIKA 15) SUSRET MARIJE I ELIZABETE DOGODIO SE 6 KM OD JERUZALEMA U: a) EMAUSU b) MALOULI c) EIN KAREM 16) KIP PRVAKA APOSTOLSKOG KRASI: a) BETSAIDU b) KAFARNAM c) TABGU 17) MURAL SA SLIKOM ŽENE KOJA DODIRUJE GOSPODINOVE HALJINE NALAZI SE U: a) MAGDALI b) BETSAIDI c) CEDRONU

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?