1) 4+5= a) 9 b) 6 c) 10 d) 8 e) 7 f) 5 2) 6+4= a) 6 b) 9 c) 5 d) 8 e) 7 f) 10 3) 3+4= a) 9 b) 7 c) 0 d) 4 e) 10 f) 2 4) 5+5= a) 6 b) 7 c) 9 d) 0 e) 10 f) 2 5) 6+6= a) 10 b) 3 c) 12 d) 8 e) 6 f) 9 6) 5+6= a) 8 b) 7 c) 9 d) 11 e) 0 f) 10

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?