Brže osmislite bolja predavanja
Od razlike brojeva 688248 i 212115 oduzmi broj 122111. , Izračunaj za koliko je broj 1000000 veći od zbroja najvećega peteroznamenkastoga, četveroznamenkastoga, troznamenkastoga i dvoznamenkastoga broja., Zbroj brojeva 349087 i 360913 umanji za razliku brojeva 360913 i 70994., Poduzetnik je kupio 3 gradilišta. Za gradilište u Splitu platio je 278250 kuna, za gradilište u Zagrebu platio je 790 kuna više, a za gradilište u Osijeku platio je 950 kuna manje nego za gradilište u Zagrebu. Koliko je ukupno platio ta tri gradilišta?, Zbroj brojeva 548071 i 234805 umanji za njihovu razliku., Zbroj dvaju pribrojnika je 732562. Izračunaj drugi pribrojnik ako je prvi pribrojnik 475863., Razlika dvaju brojeva je broj 268608. Koliki je umanjenik ako je umanjitelj broj 308429?, Zbroj triju brojeva iznosi 634578. Ako je prvi 98561, a drugi za 145720 veći od prvoga, koliki je treći broj?.

Pisano zbrajanje i oduzimanje brojeva do milijun

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti