Brže osmislite bolja predavanja
25 + 5 - 30, 80 - 8 - 72, 4 + ? = 60 - 56, 37 - 5 - 32, 3 + 32 - 35, ? + 27 = 28 - 1, 58 - 8 - 50, 4 + 45 - 49, 47 - 6 - 41, 68 - ? = 66 - 2, 28 - 7 - 21, 99 - 7 - 92, 66 + 4 - 70, ? - 6 = 22 - 28, 38 - ? = 31 - 7, 6 + 32 - 38,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti