Brže osmislite bolja predavanja
1) Novac koji je u prošlosti bio prihvaćen iz razloga što se nije kvario, nazivao se: a) papirni novac b) penzatorni novac c) kovani novac 2) Novac koji se mjerio prilikom plaćanja, nazivao se:  a) moneta b) kovani novac c) penzatorni novac 3) Najsuvremeniji oblik bankarskog novca je: a) papirni novac b) depozitni novac  c) kovani novac 4) Vrijednost novca koja se temelji na materijalu od kojeg je novac napravljen, naziva se: a) materijalna b) nominalna c) tržišna 5) Novčana politika kojom se regulira visina diskontne stope odnosno kamatne stope po kojoj će središnja banka odobravati kredite ostalim bankama naziva se: a) politika otvorenog tržišta b) diskontna politika c) politika obveznih rezervi 6) Ako se novac promatra kao sredstvo kojim se iskazuje vrijednost robe i usluga na tržištu, tada se govori o njegovoj funkciji: a) sredstva razmjene b) sredstva očuvanja vrijednosti c) mjere vrijednosti 7) Novac koji je u nekoj zemlji prihvaćen kao zakonito sredstvo plaćanja, naziva se: a) deviza b) valuta 8) Novac bez fizičkog oblika koji predstavlja skup brojčanih znakova koji znače određenu vrijednost novčanica, naziva se:  a) bankarski novac b) papirni novac c) elektronički novac 9) Novčani agregat M1 sastoji se od: a) Gotovog novca i depozita po viđenju b) Depozita po viđenju c) Gotovog novca, depozita po viđenju i štednih depozita bez roka

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti