Zapiši simbolima da je broj 69 element skupa prirodnih brojeva., Zapiši broj sto devet milijuna četiri tisuće i osam, Koji skup čine svi prirodni brojevi i broj nula?, Kako se čita 14 ≤ 26?, Kako se čita 76 ≈ 80?, Zamijenimo li mjesta pribrojnicima, zbroj ostaje nepromijenjen. Kako se naziva to svojstvo zbrajanja brojeva?, Odredi zbroj brojeva 60 i 106. Što je u tom zbroju broj 106?, Kad od nekog broja oduzmemo 1 dobili smo njegov _______________________________, Koji broj treba dodati broju 49 da se dobije 101? Postavi jednadžbu., Zbroj 9 + 9 + 9 + 9 zapiši kraće., Brojevi 10, 100, 1000, 10000 nazivaju se ___________________________, Umnožak prirodnog broja a sa samim sobom naziva se __________________ i zapisuje ______, Zapisi 102, 103,107 nazivaju se___________________________________________________, Kako se zove pravac na kojem su točkama pravca pridruženi prirodni brojevi i nula?, Za koje prirodne brojeve n vrijedi nejednakost n<5? Zapiši skupovnim oznakama., Je li zbroj paran ili neparan broj ako zbrojiš parni broj i njegov sljedbenik?, Za koje računske operacije vrijede svojstva komutativnosti i asocijativnosti?, Čemu je jednak umnožak nekog broja a i nule? Zapiši., Zapiši simbolima da broj 0 nije prirodni broj., Što se dobije dijeljenjem nekog broja njim samim?.

Top-lista

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za top-listu.

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?