Brže osmislite bolja predavanja
Glagoli po predmetu radnje - Svojstvo glagola da ima uza se imenicu u A bez ili sa prijedlogom, ili u bilo kojem drugom padežu osim u N i V, ili da uza se ima riječ se. , Prijelazni glagoli - Imaju uza se imenicu u A bez prijedloga, Neprijelazni glagoli - Imaju uza se imenicu u A s prijedlogom ili bilo kojem drugom padežu osim u N i V, Povratni glagoli - Imaju uza se riječ se , Pravi povratni glagoli - Riječ se može se zamijeniti sa sebe, Nepravi povratni glagoli - Riječ se ne može se zamijeniti sa sebe, Uzajamno - povratni glagoli - Više subjekata vrši radnju jedni na drugima, Pozvao bih neprijatelja da se borimo.  - Pozvao bih je prijelazni glagol., Izazvao bih njegovu vojsku. - Izazvao bih je prijelazni glagol.,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti