Brže osmislite bolja predavanja
1) Koja slika prikazuje zimu? a) b) c) d) 2) Klikni na sliku koja prikazuje šal? a) b) c) d) 3) Kada pada kiša potrebno mi je: a) b) c) d) 4) Danas je utorak, sutra je: a) četvrtak b) srijeda c) subota d) ponedeljak 5) Jedan tjedan traje: a) deset dana b) tri dana c) četiri dana d) sedam dana

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti