1) 62 a) b) c) d) 2) 71 a) b) c) d) 3) 82 a) b) c) d) 4) 94 a) b) c) d) 5) 75 a) b) c) d) 6) 41 a) b) c) d) 7) 46 a) b) c) d) 8) 85 a) b) c) d) 9) 37 a) b) c) d) 10) 60 a) b) c) d) 11) 52 a) b) c) d) 12) 48 a) b) c) d) 13) 56 a) b) c) d) 14) 93 a) b) c) d) 15) 34 a) b) c) d)

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?