1) Kako se zove naša županija? a) Šibensko-kninska županija b) Zagrebačka županija c) Splitsko-dalmatinska županija 2) Što ne pripada našoj županiji? a) Slavonija b) Otoci c) Zagora 3) Najjužnija točka naše županije je: a) Gradac b) Palagruža c) Vrlika 4) Koje boje prevladavaju na zemljovidu naše županije? a) Smeđa i zelena b) Zelena i žuta c) Žuta i smeđa 5) Što prevladava u znatnom dijelu županije? a) Šume b) Travnjaci c) Kamenjar 6) Koja je najdulja rijeka u županiji? a) Žrnovnica b) Cetina c) Krka 7) Koje je središte naše županije? a) Zagreb b) Split c) Šibenik 8) Koliko ima županija u Hrvatskoj? a) 21 b) 23 c) 20 9) Koji vjetar donosi kišu i vlagu? a) Jugo b) Bura c) Maestral 10) Koja je rijeka ponornica? a) Cetina b) Vrljika c) Jadro 11) Vidova gora je: a) Najviši vrh otoka Brača b) Mjesto na otoku Braču c) Planina u Zagori 12) Koji je prvi od sedam Kaštela iz smijera Solina? a) Kaštel Kambelovac b) Kaštel Gomilica c) Kaštel Sućurac 13) Ljeta u našoj županiji su: a) Blaga i kišovita b) Vruća i suha c) Blaga i suha 14) Nastavi niz: Kozjak, Mosor, Biokovo... a) Dinara b) Rilić c) Svilaja 15) Koji je od navedenih dijelova županije najnaseljeniji? a) Zagora b) Otoci c) Priobalje

Moja županija, Splitsko-dalmatinska županija

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?