1) 6t + 142sz + 21e a) 14281 b) 1481 c) 18421 2) 6000 : 600 a) 60 b) 10 c) 6 3) 320 x 30 a) 9900 b) 960 c) 9600 4) 705 dl a) 70 l 5 dl b) 75 l c) 7 hl 0l 5 dl

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?