Brže osmislite bolja predavanja
37 + 8 - 45, 31 − 6  - 25, 28 + 6 - 34, 24 − 7 - 17, 44 + 9 - 53, 45 − 8 - 37, 56 + 5 - 61, 55 − 6 - 49, 67 + 7 - 74, 62 − 4 - 58, 77 + 5 - 82, 72 − 8 - 64, 89 + 4 - 93, 81 − 5 - 76, 95 + 5 - 100,

Tema

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti