1) 5 = 5 a) b) 2) 4 < 3 a) b) 3) 3 > 2 a) b) 4) 2 > 1 a) b) 5) 5 = 3 a) b) 6) 1 < 4 a) b) 7) 1 = 1 a) b) 8) 3 = 4 a) b) 9) 5 > 1 a) b) 10) 5 < 2 a) b) 11) 2 = 2 a) b) 12) 4 > 1 a) b) 13) 2 > 2 a) b) 14) 5 > 4 a) b) 15) 3 = 3 a) b)

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?