1) (√5)2 a) 5 b) 10 c) 25 2) (∛2)3 a) 6 b) 8 c) 2 3) (√3)2 a) 9 b) 6 c) 3 4) (√4)1 a) 1 b) √4 c) 16 5) (∛6)0 a) 6 b) 1 c) 0 6) (∜0)3 a) 1 b) 3 c) 0 7) (∛2)5 a) 10 b) ∛32 c) 16 8) (∜1)3 a) 1 b) 3 c) 0 9) (√3)3 a) 3 b) 9 c) √27 10) (√2)-1 a) -2 b) 2 c) 1/√2 11) (∛0)0 a) 0 b) 1 c) nem értelmezzük 12) (√5)-2 a) 1/5=0,2 b) -25 c) 1/25 13) (√3)-4 a) 1/81 b) -81 c) 1/9 14) (√1)-8 a) 8 b) -8 c) 1 15) (√4)-3 a) 1/64 b) -12 c) 1/8 16) (∜0)-3 a) 0 b) -3 c) nem értelmezzük 17) (√5)-1 a) 5 b) -5 c) 1/√5 18) (√2)-5 a) 32 b) -10 c) 1/√32 19) (√1)2020 a) 1 b) 2020 c) 1/2020 20) (1/√5)-2 a) 1/10=0,1 b) 1/25=0,04 c) 5

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Otvaranje okvira je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?