1) Što je stoljeće? a) Razdoblje od desetak godina b) Razdoblje od sto godina c) Razdoblje u prošlosti 2) U kojem stoljeću ti živiš? a) U 21. st. b) U 20. st. c) U 210. st. 3) Kada je počelo i do kada traje 21.stoljeće? a) 2011.g. - 2020. g. b) 2001. g. - 2100. g. c) 1900. g. - 2000. g . 4) Koliko ima godina u jednom stoljeću? a) Ima 10 godina b) Ima 1 godina c) Ima 100 godina 5) 325. g. je koje stoljeće? a) 2. st. b) 3. st. c) 4. st. 6) 701.g. je koje stoljeće? a) 7.st. b) 8.st. c) 9. st. 7) 1345.g. je koje stoljeće? a) 11.st. b) 13.st. c) 14. st. 8) Tisućljeće je razdoblje od a) od tisuću desetljeća b) od tisuću stoljeća c) tisuću godina 9) U kojem mi tisućljeću živimo? Ako živimo u 2020. g. a) U 3. tisućljeću b) U 2. tisućljeću c) u 20. tisućljeću 10) Treće tisućljeće je počelo a) 2001.g. b) 2011.g. c) 2000.g. 11) Do kada traje treće tisućljeće? a) Do 2030.g. b) Do 2500.g. c) Do 3000g. 12) Drugo tisućljeće je počelo 1001g. i trajalo je do 2000g. a) DA b) NE 13) Kojem tisućljeću pripada 1724.g.? a) 1.tisućljeću b) 2.tisućljeću c) 3.tisućljeću 14) Kojem tisućljeću pripada 354. g.? a) 3.tisućljeću b) 2.tisućljeću c) 1.tisućljeću 15) Kako još nazivamo vremensku crtu? a) Crta kroz vrijeme b) Sat crta c) Lenta vremena

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?