1) Koliko je 0+9? a) 1 b) 9 c) 0 2) Koliko je 2+2? a) 4 b) 5 c) 8 3) Koliko je 8-5? a) 2 b) 6 c) 3 4) Koliko je 9-7? a) 2 b) 3 c) 4 5) Koliko je 4+2? a) 7 b) 6 c) 8 6) Koliko je 8+1? a) 8 b) 9 c) 2 7) Koliko je 5-4? a) 1 b) 0 c) 9 8) Koliko je 7-4? a) 4 b) 5 c) 3 9) Koliko je 6+3? a) 9 b) 5 c) 0 10) Koliko je 4+3? a) 7 b) 0 c) 5 11) Koliko je 9-3? a) 5 b) 9 c) 6 12) Koliko je 8-0? a) 8 b) 0 c) 1 13) Koliko je 0+0? a) 5 b) 1 c) 0 14) Koliko je 7+2? a) 8 b) 9 c) 7 15) Koliko je 9-4? a) 2 b) 3 c) 5

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?