1) Mennyi 37+47? a) 84 b) 74 c) 82 2) Mennyi 29+38? a) 64 b) 67 c) 72 3) Mennyi 76-43? a) 43 b) 35 c) 33 4) Mennyi 85-32? a) 53 b) 43 c) 56 5) Mennyi 100-52? a) 48 b) 58 c) 46 6) Mennyi 17+22? a) 36 b) 39 c) 42 7) Mennyi 31+25? a) 46 b) 55 c) 56 8) Mennyi 45+24? a) 58 b) 69 c) 66 9) Mennyi 61-37? a) 34 b) 38 c) 24 10) Mennyi 79-56? a) 23 b) 15 c) 21

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?