Brže osmislite bolja predavanja
1) 1 + 2 = a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 2) 2 + 2 = a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 3) 1 + 4 = a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 4) 3 + 2 = a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 5) 5 = _____ + _______ a) 1 + 1 b) 2 + 2 c) 1 + 3 d) 4 + 1 e) 3 + 1

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti