Brže osmislite bolja predavanja
1) Izaberi točan odgovor: a) ballare b) giocare c) fare gli esercizi 2) Izaberi točan odgovor: a) cantare b) disegnare c) fare ginnastica 3) Izaberi točan odgovor: a) scrivere b) leggere c) disegnare 4) Izaberi točan odgovor: a) fare gli esercizi b) fare ginnastica c) ballare 5) Izaberi točan odgovor: a) scrivere b) leggere c) giocare 6) Izaberi točan odgovor: a) cantare b) studiare c) telefonare 7) Izaberi točan odgovor: a) fare ginnastica b) fare gli esercizi c) fare i compiti 8) Izaberi točan odgovor: a) giocare b) leggre c) scrivere 9) Izaberi točan odgovor: a) studiare b) cantare c) telefonare 10) Izaberi točan odgovor: a) cantare b) fare ginnastica c) ballare

Tema

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti