Brže osmislite bolja predavanja
pažljiv - Prema majci je bio..., snalažljiv - Kad je hvatao lopova bio je..., pristojan - Svakoga je pozdravljao. Bio je..., uporan - U banci je bio..., uzoran - U školi je bio______ đak., brižan - Bio je ________________ prema majci i baki., dobrodušan - Bio je dobar i svima je pomagao..., pametan - Smislio je plan hvatanja lopova...,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti