1) 3 i 1 je a) 3 b) 4 c) 2 d) 5 2) 2 i 1 je a) 5 b) 3 c) 2 d) 1 3) 1 i 1 je a) 3 b) 5 c) 2 d) 1 4) 4 je a) 3 i 1 b) 1 i 1 c) 2 i 1 d) 4 i 1 5) 5 je  a) 4 i 1 b) 1 i 1 c) 2 i 1 d) 3 i 1 6) 2 je  a) 3 i 1 b) 1 i 1  c) 4 i 1 d) 1 i 1 7) 3 je  a) 1 i 1  b) 4 i 1 c) 2 i 1 d) 1 i 1

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?