1) Voda tekućica je:  a) more b) rijeka c) bara 2) Voda stajaćica je:  a) rijeka b) potok c) jezero 3) Rijeke koje jednim dijelom poniru u podzelje nazivaju se: a) potoci b) slapovi c) ponornice 4) Uz obalu rijeke najčešće raste drvo: a) vrba b) breza c) hrast 5) U hladnim i bistrim rijekama živi riba: a) srdela b) pastrva c) som 6) Uz obale rijeke i u rijeci živi zaštićena životinja: a) divlja patka b) čaplja c) vidra 7) Na površini vode stajaćice pliva cvijet: a) šafran b) rogoz c) lopoč 8) Voda stajaćica slanog okusa je: a) močvara b) more c) lokva 9) Najpoznatija plava riba Jadranskog mora je: a) list b) srdela c) zubatac 10) Zaštićena, vrlo rijetka morska životinja je: a) sredozemna medvednica b) galeb c) dupin 11) Drvo iz čijih se plodova dobiva ulje naziva se: a) smokva b) mirta c) maslina 12) Voda za piće je: a) slatka voda b) slana voda c) očišćena voda

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?