Brže osmislite bolja predavanja
1) 2+3 a) 6 b) 1 c) 5 d) 4 e) 3 f) 2 2) 1+2 a) 4 b) 5 c) 6 d) 1 e) 3 f) 2 3) 5-3 a) 1 b) 3 c) 2 d) 6 e) 5 f) 4 4) 5-4 a) 2 b) 3 c) 6 d) 5 e) 4 f) 1 5) 4-2 a) 2 b) 1 c) 3 d) 4 e) 6 f) 5

Tema

Postavke

Ljestvica

Otvaranje okvira je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti