Ana: Dobra večer! Kate: Bok! ____ ti Ana? Ana: Da, ja sam Ana. Kako se ti ____? Kate: ____. Ja sam Kate. Ana: Kate, kako ____? Kate: Dobro ____, ____. Kako si ____? Ana: Ja sam isto dobro. ____ si ti? Kate: Ja sam iz Dubrovnika. Ana: Ja sam ____ Poljske. Gdje živiš? Kate: Ja ____ u Zagrebu. Što je to? Ana: To je čaj. ____ čaj. Kate: Hvala! Ana: ____! Kate: Laku noć! ____! Ana: ____! Vidimo se!

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?