1) 1+6 a) 6 b) 4 c) 8 d) 1 e) 9 f) 7 2) 4+2 a) 2 b) 3 c) 1 d) 6 e) 9 f) 8 3) 7-4 a) 1 b) 3 c) 4 d) 7 e) 6 f) 8 4) 9-7 a) 1 b) 4 c) 2 d) 7 e) 5 f) 8 5) 2+7 a) 2 b) 1 c) 4 d) 7 e) 6 f) 9 6) 9-0 a) 9 b) 5 c) 3 d) 7 e) 8 f) 1 7) 10-7 a) 7 b) 1 c) 6 d) 3 e) 9 f) 8 8) 9-4 a) 2 b) 4 c) 1 d) 3 e) 5 f) 9 9) 9-6+3 a) 4 b) 2 c) 1 d) 7 e) 6 f) 8 10) 7+2 a) 1 b) 3 c) 4 d) 6 e) 9 f) 8

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?