Correct: Republika Hrvatska, Sveti Petar u Šumi, Vidova gora, Mala Kapela, Trg bana Josipa Jelačića, Tulipanova ulica, Cetina , Babića jezero, Incorrect: republika Hrvatska, Sveti Petar u šumi, Vidova Gora, Mala kapela, Trg Bana Josipa Jelačića, Tulipanova Ulica, cetina, Babića Jezero,

Veliko slovo u imenima mjesta,voda,gora i planina

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?