Consul - A római állam élén álló választott főtisztviselő. A tisztséget mindig ketten töltötték be. Feladatuk az állam irányítása és a hadak vezetése volt., Polgárháború  - Olyan háború, amit egy állam polgárainak különböző fegyveres csoportjai, hadseregei vívnak egymással, Szenátus - A köztársaság idején a legfőbb törvényhozó testület, melynek tagjai a senatorok, akik a római társadalom elitjét alkották, Caesar - "A kocka el van vetve" , Princepsz  - A szenátus első embere , Principátus - A római császárkor első 300 évében a császár, az uralkodó mint princeps, a senatus első embere, látszólag a senatusszal együtt kormányoz, a valóságban azonban egyeduralmat gyakorol., Augustus - Római Birodalom fénykora ,

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?