1) Koliko je padeža u hrvatskome jeziku? a) šest b) sedam c) osam 2) Koja su gramatička obilježja imenice? a) Rod, broj i padež b) Vrijeme, osoba i broj 3) Padeži su... a) isti oblici iste imenice. b) različiti oblici iste imenice. c) isti oblici različite imenice. 4) Koja su pitanja za dativ? a) Koga?, Što? b) S kime?, Čime? c) Koga?, Čega? d) Oj!, Ej! e) Komu?, Čemu? f) Tko?, Što? 5) Koja su pitanja za instrumental? a) Koga?, Što? b) S kime?, Čime? c) Komu?, Čemu? d) Koga?, Čega? e) Oj!, Ej! f) Tko?, Što?

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?