1) Koliko ima padeža? a) 3 b) 6 c) 9 d) 7 2) Koji padež ide uz padežno pitanje: KOGA?,ČEGA? a) Akuzativ b) Genitiv c) Vokativ d) Instrumental e) Dativ 3) Koja padežna pitanja idu uz padež: LOKATIV? a) O komu?,O čemu? b) Koga?,Čega c) Tko?,Što? d) Komu?,Čemu? 4) Koja pomoćna riječ ide uz padež: NOMINATIV? a) Vidim b) Nema c) Postoji 5) Što su padeži? a) Vrsta riječi b) Različiti oblici iste imenice c) Različiti oblici istog glagola d) Različiti oblici istog pridjeva

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?