Brže osmislite bolja predavanja
1) 4 + 3 a) 7 b) 9 c) 5 2) 5 + 2 a) 10 b) 6 c) 7 3) 2 + 6 a) 10 b) 8 c) 9 4) 1 + 7 a) 4 b) 8 c) 9 5) 0 + 9 a) 9 b) 7 c) 0 6) 3 + 6 a) 10 b) 4 c) 9 7) 2 + 8 a) 0 b) 9 c) 10 8) 5 + 5 a) 8 b) 10 c) 5 9) 10 - 2 a) 6 b) 8 c) 9 10) 10 - 10 a) 8 b) 0 c) 1 11) 9 - 2 a) 6 b) 8 c) 7 12) 9 - 4 a) 5 b) 4 c) 7 13) 8 - 7 a) 4 b) 1 c) 10 14) 8 - 3 a) 5 b) 4 c) 7 15) 7 - 6 a) 3 b) 9 c) 1

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti