Brže osmislite bolja predavanja
1) Doba dana između jutra i podneva je a) prijepodne b) poslijepodne c) večer 2) Doba dana kad sunce izlazi je a) podne b) jutro c) prijepodne 3) Doba dana između podneva i večeri je a) jutro b) poslijepodne c) prijepodne 4) Svijetli dio dana zovemo a) podne b) dan c) noć 5) Tijekom dana pozdravljamo sa a) dobro jutro b) dobra večer c) dobar dan 6) Doba dana kada smo u školi je a) prijepodne b) podne c) poslijepodne 7) Dan se sastoji od a) dana i noći b) jutra i prijepodneva c) dana i večeri 8) Doba dana kad sunce zalazi je a) jutro b) večer c) noć 9) Prije odlaska na spavanje pozdravljamo sa a) laku noć b) dobra večer c) dobar dan 10) Doba dana kad je sunce visoko na nebu nazivamo a) poslijepodne b) podne c) ponoć 11) Tamni dio dana nazivamo a) noć b) ponoć c) večer 12) Sredinu noći nazivamo a) večer b) noć c) ponoć 13) Doba dana između prijepodneva i poslijepodneva je a) podne b) jutro c) večer 14) Doba dana nakon noći je a) prijepodne b) jutro c) poslijepodne

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti