Broj za 4 veći od 3 je _____., Koliko grad u kojem živiš ima slova?, Kada od nekog broja oduzmemo taj isti broj, dobit ćemo ____., Koji broj možeš rastaviti na 2 i 4?, Koji broj možeš povezati s godišnjim dobima?, Umanjenik je 7. Razlika je 6. Koliki je umanjitelj?, Prvi pribrojnik je 1. Drugi pribrojnik je isti kao prvi. Koliki je zbroj?, Ako zbrojimo 1 i broj za jedan veći od jedan dobit ćemo ____..

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?