nominativ - Koji padež u rečenici izriče vršitelja radnje?, dozivanje - Što izriče vokativ u rečenici?, Veselim se pobjedi. - U kojoj rečenici je imenica u dativu?, Petra, trebaš li prijevoz? - Koja je rečenica pravilno napisana?, u D - U kojem je padežu istaknuta riječ u sljedećoj rečenici? Usprkos problemima, nismo htjeli odustati., unatoč, usprkos - Koji prijedlozi stoje uz dativ?, Jedem kruh. - U kojoj rečenici istaknuta riječ znači predmet radnje?, u A - U kojem je padežu istaknuta riječ u rečenici? Učiteljica nam je dala zadatak za sutra., zadatak, učitelja, dokaz - U kojem nizu su sve riječi u akuzativu?, To je veliki problem. - U kojoj rečenici je istaknuta imenica u nominativu?, majka - majci - U kojoj riječi je provedena glasovna promjena u dativu?, djevojci - Kako imenica djevojka glasi u dativu jednine?, Lovče, čuvaj svoj plijen! - U kojoj rečenici je provedena glasovna promjena u istaknutoj riječi?, zarezom - Kojim se rečeničnim znakom vokativ odvaja od ostatka rečenice?,

Sklonidba imenica (N, G, D, A, V) - povezivanje

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?