1) Voda je tekućina bez boje, okusa i mirisa. a) DA b) NE 2) Ako vodu stavimo u neku posudu ona neće poprimiti oblik posude. a) DA b) NE 3) Sprava za mjerenje temperature naziva se a) VAGA b) TERMOMETAR c) TLOMETAR 4) Na koliko stupnjeva Celzijevih je vrelište vode? a) 0 b) 50 c) 100 d) 1000 5) U koje stanje prelazi voda na 0 stupnjeva Celzijevih? a) plinovito b) tekuće c) kruto 6) Postupnim hlađenjem vodena para prelazi u koje stanje vode? a) tekuće b) plinovito c) kruto ili čvrsto 7) Voda može otopiti sve tvari. a) DA b) NE 8) Hoće li se voda u kojoj je stavljena sol potpuno zamrznuti na temperaturi nižoj od 0 stupnjeva Celzijevih? a) DA b) NE

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?