Brže osmislite bolja predavanja
Osijek - Vojna utvrda Tvrđa, Đakovo - Katedrala,sjedište biskupije, Našice - Dvorac Pejačević, rodna kuća Dore Pejačević, Donji Miholjac - dvorac Prandau-Mailath, Valpovo - dvorac Prandau-Norman, Belišće - parna lokomtiva, Osijek, Gornji grad - konkatedrala,crkva sv.Petra i Pavla,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti