Brže osmislite bolja predavanja
1) Živu prirodu čine: a) voda b) zrak c) biljke d) životinje e) Sunce f) ljudi 2) Neživu prirodu čine a) Sunce b) jaglac c) zrak d) ljudi e) voda f) vuk 3) Biljke se koriste neživom prirodom - vodom, zrakom, svjetlom, toplinom i tlom. a) DA b) NE 4) Životinje se koriste neživom prirodom ( voda, zrak, svjetlo, toplina), ali je njima potrebna i živa priroda. Hrane se biljkama i životinjama.. a) NE b) DA 5) Životni uvjeti su: a) ljudi b) zrak c) tlo d) voda e) toplina f) svjetlost 6) Priroda je sve što nas okružuje a) TOČNO b) NETOČNO

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti