1) (x 3 ) 5 ·x - 4 a) x 4 b) x 11 c) x -4 d) x 12 2) (x -1 ):(x -2 ) a) x b) x -3 c) x 2 d) x 3 3) (a 3 ) -2 · (a -2 ) -4 a) a -2 b) a -5 c) a 2 d) a -6 4) (a -1 ·a -4 ) 2 a) a -10 b) a 8 c) a -6 d) a -3 5) a·a 4 ·a -5 a) a -1 b) 1 c) a -10 d) a -20 6) a 3 : a 7 a) a 4 b) a 10 c) a -10 d) a -4 7) (x 5 · x -2 ) : (x -6 ) a) x 9 b) x -3 c) x -16 d) x -4 8) x -3 · x -4 · x 2 a) x 10 b) x -10 c) x 24 d) x -24 9) (2·x 3 ) 2 a) 2· x 6 b) 2· x 5 c) 4· x 6 d) 4· x 5 10) (5 -2 ·x 5 ) : (5 -3 ·x -2 ) a) 5 -5 · x 3 b) 5 -5 · x -3 c) 5 · x 7 d) 5 · x -10 11) (4· a 4 · a -8 ) -1 a) 2 -2 ·a 4 b) 2 -2 ·a -4 c) 4·a -32 d) 4·a 32 12) (2a -3 ) -1 ·2 -2 ·a -4 a) 2 -2 ·a 4 b) 2·a -7 c) 2·a -1 d) 2 -3 ·a -1

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?