1) Izračunaj broj koji je za 17 veći od broja 666? a) 649 b) 573 c) 683 d) 685 2) Izračunaj razliku ako je a=54. a-26= __________ a) 26 b) 24 c) 25 d) 28 3) Zbroj brojeva 64 i 19 uvećaj za razliku brojeva 54 i 25. Riješi pomoću zagrada. a) 112 b) 102 c) 103 d) 110 4) Ivan je imao 75 kuna. Kupio je olovku za 16 kn, šiljilo za 12 kn i gumicu za 9 kn. Koliko mu je kuna ostalo? a) 28 b) 38 c) 36 d) 37 5) (53 - 26) + (32 - 17)= a) 42 b) 44 c) 40 d) 43 6) 64 : 8 + 13 - 35 : 7= a) 14 b) 15 c) 16 d) 17

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?