Brže osmislite bolja predavanja
Tjedan ima _______ dana., Tamni dio dana je _________., Koji je danas dan?, Koji dan je bio jučer?, Koji dan će biti sutra?, U školu idemo ________ danima., Doba dana nakon podneva je __________., Doba dana nakon jutra je _________., Doba dana između podneva i večeri je__________., Dani vikenda su _______ dani., Sredina dana je ___________., Sredina noći je ___________., Tjedan završava u _____________..

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slučajne kartice je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti