Zbroj brojeva 34 i 26 umanji za 17. , Razliku brojeva 100 i 50 uvećaj za 27., Zbroj brojeva 45 i 35 umanji za zbroj brojeva 15 i 16., Razlici brojeva 100 i 45 dodaj broj 23., Razliku brojeva 41 i 22 uvećaj za razliku brojeva 73 i 37. , Zbroju brojeva 52 i 18 dodaj broj 19., Razliku brojeva 56 i 27 uvećaj za zbroj brojeva 19 i 18..

Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 100 - Zadaci riječima

Top-lista

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za top-listu.

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?